Nils Klim-prisen

Styret for Holbergprisen deler årlig ut Nils Klim-prisen til en yngre nordisk forsker innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisvinner må være under 35 år ved nomineringsfristen.

Nils Klim-prisen tildeles forskere som har gitt fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller av tverrfaglig karakter. Ved tildeling legges det særlig vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskapning. Det legges også vekt på hvorvidt de aktuelle forskningsbidragene fremtrer som særlig fremragende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningsprosjektets karakter og forskningstradisjonene på fagområdet.

Om Nils Klim

Nils Klim-prisen er oppkalt etter helten i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741. Boken forteller historien om Nils Klim, som faller ned i en underjordisk verden mens han utforsker en hule i Bergen. Der kommer han over mange ulike samfunn og skapninger. I likhet med andre fiktive reiseskildringer fra denne perioden, deriblant Thomas Mores Utopia og Jonathan Swifts Gullivers reiser, informerer Holberg oss i den opplysningstidens sanne ånd, om at verden er mye større enn folk tidligere har antatt og at den er hjem til en myriade av svært ulike naturforhold og samfunn, skikker og tradisjoner. Nils Klims reise til den underjordiske verden ble opprinnelig skrevet på latin, og det bidro til å sikre en stor leserkrets for Ludvig Holberg i Europa.

Styret foretar pristildeling etter innstilling fra Nils Klim-komiteen bestående av fremragende nordiske forskere fra de relevante fagområdene. Prisen har en verdi på 250 000 kroner. Prisutdelingen skjer i Bergen i juni hvert år, samtidig som utdelingen av Holbergprisen. I tilknytning til utdelingen holder vinneren Nils Klim-forelesningen.

Nils Klim-komiteen

  • Frans Gregersen, Professor ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Universitetet i København
  • Björn Wittrock,direktør, Swedish Collegium for Advanced Study; Professor i statsvitenskap, Uppsala universitet.
  • Kirsti Strøm Bull, Professor i juss ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
  • Vilhjálmur Árnason, professor i filosofi ved Universitetet på Island
  • Elina Vuola, professor i teologi ved Helsingfors universitetet