Nils Klim-prisen

Frans Gregersen

Frans Gregersen (født 7. april 1949 på Frederiksberg) er en dansk lingvist. Gregersen har vært været professor i dansk språk ved Københavns Universitet siden 1996.

Frans Gregersens spesialfelt er sosiolingvistikk. Han har også skrevet om vitenskapsteori innen humaniore og om idéhistorie.

Frans Gregersen har vært formann for Nordens Språkråd og leder for Danmarks Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (DGCSS).

Neste: Vilhjálmur Árnason
×

Vilhjálmur Árnason

Vilhjálmur Árnason, født 1953, er professor i filosofi ved University of Iceland. Internasjonalt er han mest kjent for sin forskning på de etiske aspektene ved den genetiske forskningen til deCODE Genetics.

Neste: Lars Magnusson
×

Lars Magnusson

Lars Magnusson, født 1952, er svensk økonomihistoriker.

Lars Magnusson er professor ved Ekonomisk-historiska institutionen, Universitetet i Uppsala. Han er også medlem av Kungliga Vetenskapsakademin.

Lars Magnusson har bl.a. skrevet en oversikt over Svensk økonomisk historie, og hans forskning dekker flere felt fra det rent økonomi-historiske til kultur- og mentalitetshistorie.

Neste: Tone Sverdrup
×

Tone Sverdrup

Tone Sverdrup (født 15. januar 1951 i Oslo) er en norsk siviløkonom og jurist. Hun tok juridisk embedseksamen i 1977 og ble dr. juris i 1997 med avhandlingen Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv.

Sverdrup har siden 2000 vært professor ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Hennes fagområder er familie- og arverett, og formuerettslige spørsmål med relevans for familieretten. Sverdrup har også vært konstituert høyesterettsdommer.

Neste: Elina Vuola
×

Elina Vuola

Elina Vuola er docent (førsteamanuensis) i teologi og kjønnsforskning ved Universitetet i Helsinki.

Vuolas spesialfelt er Latinamerika-studier, frigjøringsteologi, kjønnsstudier og utviklingsstudier og spesielt forbindelseslinjene mellom disse fagområdene og religion og teologi.

Neste: Frans Gregersen
×

Nils Klim-prisen tildeles forskere som har gitt fremragende bidrag, enten innenfor ett eller flere av fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Prisen har en verdi på 250 000 kroner.

Ved tildeling legges det særlig vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskapning. Det legges også vekt på hvorvidt de aktuelle forskningsbidragene fremtrer som særlig fremragende eller løfterike, vurdert på bakgrunn av forskerens alder, forskningsprosjektets karakter og forskningstradisjonene på fagområdet.

Prisvinner må være under 35 år ved nomineringsfristen.

Styret i Holbergprisen foretar pristildeling etter innstilling fra Nils Klim-komiteen bestående av nordiske forskere fra relevante fagområder. Prisutdelingen skjer i Bergen i juni hvert år, samtidig som utdelingen av Holbergprisen.

Nils Klim-komiteen