Kontaktinformasjon

Adresser

Postadresse: Holbergprisen, Universitetet i Bergen, Postboks 7800, 5020 Bergen
Besøksadresse: Muséplassen 2, 5007 Bergen

Holbergprisens presserom

Holbergprisens ledelse og sekretariat