Om Holbergprisen

Holbergprisen deles årlig ut for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Prisen tildeles forskere som har gitt et fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, kunnskap eller innsikt, ved ny bruk av eksisterende teorier eller ved de metoder som benyttes. Holbergprisen er på 4.5 millioner kroner.

Utvelgelse av prisvinnere

Professorer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og til Nils Klim-prisen. Nominasjonsfrist er 15. juni hvert år.

Holbergprisens fagkomite velger først ut en short list basert på de innkomne nominasjonene. Det hentes inn eksterne konsulentuttalelser på shortlistkandidatene. På bakgrunn av disse uttalelsene velger fagkomiteen prisvinner.

Styret i Holbergprisen foretar den formelle pristildelingen etter innstilling Holbergprisens og Nils Klim-prisens fagkomiteer.

Holbergprisens fagkomite

  • Mary Jacobus, Professor Emerita, University of Cambridge og Cornell University; tidl. direktør, Centre for Research in the Arts, Humanities, and Social Sciences, Cambridge.
  • Pratap Bhanu Mehta, President, Centre for Policy Research, New Delhi
  • Etan Kohlberg, Hebrew University of Jerusalem
  • Dame Hazel Genn, University College London
  • Björn Wittrock, Uppsala Universitetet, Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)

Styret i Holbergprisen

  • Professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen (styreleder)
  • Professor Trude Haugli, Universitet i Tromsø
  • Professor Petter Aaslestad, NTNU
  • Professor Øivind Andersen, Det Norske Videnskaps-Akademi
  • Kjellbjørg Lunde, tidligere utdanningsdirektør Fylkesmannen i Hordaland

Datoer for fremtidig utdelinger av Holbergprisen
Statutter for Holbergprisen

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet januar 2004, med endringer senest 10.12.2013. Les mer.