Om Holbergprisen

Holbergprisen deles årlig ut for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Prisen tildeles forskere som har gitt et fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, kunnskap eller innsikt, ved ny bruk av eksisterende teorier eller ved de metoder som benyttes.

Styret i Holbergprisen foretar pristildelingen etter innstilling fra Holbergprisens fagkomite bestående av fremragende forskere på fagfeltene prisen dekker. Prisen har en verdi på 4,5 millioner kroner og i tillegg mottar prisvinneren Holbergprisens medalje. Den høytidelige prisutdelingen skjer i Bergen i juni hvert år. I tilknytning til utdelingen arrangeres Holbergprisens symposium til ære for prisvinneren.

Statutter for Holbergprisen.

Holbergprisens fagkomite

  • Kwame Anthony Appiah, Professor i filosofi, New York University.
  • Helga Nowotny, Professor Dr. Ph. D, President European Research Council.
  • Mary Jacobus, Professor Emerita, University of Cambridge og Cornell University; tidl. direktør, Centre for Research in the Arts, Humanities, and Social Sciences, Cambridge.
  • Pratap Bhanu Mehta, President, Centre for Policy Research, New Delhi
  • Etan Kohlberg, Hebrew University of Jerusalem

Styret i Holbergprisen

  • Professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen (styreleder)
  • Professor Trude Haugli, Universitet i Tromsø
  • Professor Petter Aaslestad, NTNU
  • Professor Øivind Andersen, Det Norske Videnskaps-Akademi
  • Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde, Fylkesmannen i Hordaland