Påmelding til Holbergprisen i skolen 2015

Finalist Holbergprisen i skolen 2011
Elever fra Lundeneset videregående skole i arbeid med forskningsprosjektet våren 2011. Foto: Helge Johan Stautland

Les mer om påmelding til Holbergprisen i skolen 2015
Påmeldingsfristen for Holbergprisen i skolen 2015 er onsdag 1. oktober 2014.

Holbergprisen i skolen er opprettet for å skape forståelse, engasjement og entusiasme for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.

Holbergprisen i skolen tilrettelegger for kontakt med et forskningsmiljø som den enkelte skole kan benytte seg av. Dette er møter som vil stimulere elevene gjennom veiledning, foredrag og oppfølging av tema og problemstillinger.

Et samarbeid med forskningsmiljøet gir også deg som lærer fornyet kunnskap og nye ideer til hvordan det skapes god pedagogisk fagformidling. Les mer

Forskning på kvener i Norge vant Holbergprisen i skolen 2014

Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen ved Elvebakken videregående skole fikk førstepris i Holbergprisen i skolen for prosjektet: Kven er ikke kven – kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse
Olivia Høegh-Omdal Paulsen og Eline Loe Rønvik fra Elvebakken videregående skole sammen med Holbergprisvinner Michael Cook og næringsminister Monica Mæland. Foto: Marit Hommedal / Scanpix / Holbergprisen

Olivia Høegh-Omdal Paulsen og Eline Loe Rønvik ved Elvebakken videregående skole fikk førstepris i Holbergprisen i skolen for prosjektet Kven er ikke kven – kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse.

Prisen ble delt ut av Næringsminister Monica Mæland, og vinner av Holbergprisen 2014, Michael Cook, på Bergen Katedralskole onsdag den 4. juni kl. 10.30. Les mer.

Lærerstipendet 2014


Lærerstipendet 2014 går til Fredrik Hasler, lærer ved Askim videregående skole. Han får stipendet for sin rapport om hvordan klassen hans arbeidet med Holbergprisen i skolen-prosjektene. Les mer om Holbergprisen i skolens lærerstipend.

Fjorårets vinnere av Holbergprisen i skolen deler sine erfaringer

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2013: Benjamin Aanes (t.v.) og Håvard Dingen.
Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2013: Benjamin Aanes (t.v.) og Håvard Dingen. Foto: Hilde Torsvik

I 2013 var det Håvard Dingen og Benjamin Aanes fra Bergen Katedralskole som fikk førsteprisen i Holbergprisen i skolen. De vant med prosjektet "Det Bergenske Dampskibsselskap under andre verdenskrig - Sannheten under okkupasjonstiden». Les mer.

Elevene tilnærmer seg forskning på ulike måter

Knut Erik Aarvold, Lektor ved Elvebakken videregående skole, mottok Holbergprisen i skolens lærerstipend 2013.
Knut Erik Aarvold, Lektor ved Elvebakken videregående skole, mottok Holbergprisen i skolens lærerstipend 2013. Foto: Marit Hommedal

Du og elevene deltok i Holbergprisen i skolen for første gang i 2013. Hvordan var det for deg som lærer å delta?

Jeg synes det var interessant å være med på Holbergprisen i skolen. Jeg var overrasket hvor grundig og skikkelig denne konkurransen var, og hvor integrert denne prisen er i hele Holbergprisen. Videre synes jeg det var morsomt å observere elever som til de grader ble interessert i et såpass sært emne som sted. Det var dessuten inspirerende å komme til Bergen for å delta på kurs i forkant, men gode forelesere og hyggelig samvær med arrangører og andre deltakere. Les mer.

Deltagere i Holberprisen i skolen 2014

Holbergprisen i skolen

Skolene som skal delta i Holbergprisen i skolen 2014 er klar. Både gamle og nye skoler deltar. Les mer.

Holbergprisen i skolens lærerstipend

 

Kristin Halvorsen og vinner av lærerstipende 2013 Knut Erik Aarvold fra Elvebakken videregående skole.Holbergprisen i skolen deler ut et lærerstipend på kr 15.000, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever. Rapporten leveres inn sammen med elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury. Les mer.

Holbergprisen i skolen på Forskningsdagene 2013

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2013, Håvard Dingen og Benjamin Aanes fra Bergen Katedralskole, deltok på Forskningsdagene i Bergens arrangement Forskningsdagene UNG fredag 27.september. Les mer.

Bergen Katedralskole vant Holbergprisen i skolen 2013

Kristin Halvorsen, Benjamin Aanes og Håvard Dingen fra Bergen Katedralskole
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen samme med vinnerne av Holbegprisen i skolen 2013: Benjamin Aanes og Håvard Dingen fra Bergen Katedralskole. Foto: Marit Hommedal / Holbergprisen.

Håvard Dingen og Benjamin Aanes fra Bergen katedralskole fikk førsteprisen i 2013 for forskningsprosjektet: "Det Bergenske Dampskibsselskap under andre verdenskrig". Les mer.

Malene Bue – ett år etter deltakelsen i Holbergprisen i skolen

Malene Bue

I 2012 vant sørlandsjenten Malene Bue Holbergprisen i skolen med sitt prosjekt «Min familie under den industrielle revolusjon». Malene har ved hjelp av å nærlese brev skrevet av hennes tipptippoldeforeldre forsket på hvordan familien hennes ble påvirket av industrialiseringen innenfor norsk skipsfart på slutten av 1800-tallet. Les mer.

Retningslinjer for elevrapportene

Rapporten fra forskningsprosjektet kan være en stil, et essay, eller den kan gjøre bruk av andre medier som film og lydopptak (maks 15 minutter). Mer informasjon om retningslinjer for elevrapportene.

Hvordan gjøre prosjektet enda bedre!

Noen enkle grep kan gjøre hele prosjektet mye bedre. Tips til hjelp i gjennomføringen av et prosjekt.

Forskningstips og elevkompendium

Holbergprisen i skolen har et eget hefte som viser vei gjennom et forskningsprosjekt; fra de første ideutkastene til selve rapportskrivningen. Last ned (pdf).

Forskningsprosessen

Les tidligere elevoppgaver

 Å se på tidligere oppgaver er et bra startsted for å få inspirasjon til valg av tema og tips om utforming av problemstillinger og gjennomføring av prosjektene. Les mer.

Tema og problemstillinger 2004-2009

Siden starten har deltagerne i Holbergprisen i skolen forsket på en rekke forskjellige temaer. Se oversikt over problemstillinger og tema i Holbergprisen i skolen