Holbergprisen i skolen

Forskerkontakt forteller

Det å være forskerkontakt for Holbergprisen i skolen har både vært spennende, interessant og utfordrende, forteller Kennet Silseth, postdoktor ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Oslo.
Les mer.

Forskning på kvener vant i 2014

Eline Loe Rønvik og Olivia Høegh-Omdal Paulsen ved Elvebakken videregående skole fikk førstepris i Holbergprisen i skolen for prosjektet: Kven er ikke kven – kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse
Førstepris i Holbergprisen i skolen 2014 gikk til prosjektet Kven er ikke kven – kvenenes stillfarne kamp for anerkjennelse. Les mer.

Lærerstipendet 2014


Lærerstipendet 2014 gikk til Fredrik Hasler, lærer ved Askim videregående skole. Les mer.

Retningslinjer for elevrapportene

Rapporten fra forskningsprosjektet kan være en stil, et essay, eller den kan gjøre bruk av andre medier som film og lydopptak (maks 15 minutter). Mer informasjon om retningslinjer for elevrapportene.

Hvordan gjøre prosjektet enda bedre!

Noen enkle grep kan gjøre hele prosjektet mye bedre. Tips til hjelp i gjennomføringen av et prosjekt.

Les tidligere elevoppgaver

 Å se på tidligere oppgaver er et bra startsted for å få inspirasjon til valg av tema og tips om utforming av problemstillinger og gjennomføring av prosjektene. Les mer.

Tema og problemstillinger 2004-2009

Siden starten har deltagerne i Holbergprisen i skolen forsket på en rekke forskjellige temaer. Se oversikt over problemstillinger og tema i Holbergprisen i skolen

Fjorårets vinnere av Holbergprisen i skolen deler sine erfaringer

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2013: Benjamin Aanes (t.v.) og Håvard Dingen.
I 2013 var det Håvard Dingen og Benjamin Aanes fra Bergen Katedralskole som fikk førsteprisen i Holbergprisen i skolen. De vant med prosjektet "Det Bergenske Dampskibsselskap under andre verdenskrig - Sannheten under okkupasjonstiden». Les mer.

Elevene tilnærmer seg forskning på ulike måter

Knut Erik Aarvold, Lektor ved Elvebakken videregående skole, mottok Holbergprisen i skolens lærerstipend 2013.

"Jeg synes det var interessant å være med på Holbergprisen i skolen. Jeg var overrasket hvor grundig og skikkelig denne konkurransen var, og hvor integrert denne prisen er i hele Holbergprisen. Videre synes jeg det var morsomt å observere elever som til de grader ble interessert i et såpass sært emne som sted." Les mer.

Malene Bue – ett år etter deltakelsen i Holbergprisen i skolen

Malene Bue

I 2012 vant sørlandsjenten Malene Bue Holbergprisen i skolen med sitt prosjekt «Min familie under den industrielle revolusjon». Malene har ved hjelp av å nærlese brev skrevet av hennes tipptippoldeforeldre forsket på hvordan familien hennes ble påvirket av industrialiseringen innenfor norsk skipsfart på slutten av 1800-tallet. Les mer.

Tips fra andre lærere

Tips og erfaringer fra lærere som har deltatt tidligere, om blant annet tema, gruppestørrelse, karaktervurdering og arbeidsmåter
Les mer.