Holbergprisen i skolen

Elevene tilnærmer seg forskning på ulike måter

Knut Erik Aarvold, Lektor ved Elvebakken videregående skole, mottok Holbergprisen i skolens lærerstipend 2013.
Knut Erik Aarvold, Lektor ved Elvebakken videregående skole, mottok Holbergprisen i skolens lærerstipend 2013. Foto: Marit Hommedal

Du og elevene deltok i Holbergprisen i skolen for første gang i 2013. Hvordan var det for deg som lærer å delta?

Jeg synes det var interessant å være med på Holbergprisen i skolen. Jeg var overrasket hvor grundig og skikkelig denne konkurransen var, og hvor integrert denne prisen er i hele Holbergprisen. Videre synes jeg det var morsomt å observere elever som til de grader ble interessert i et såpass sært emne som sted. Det var dessuten inspirerende å komme til Bergen for å delta på kurs i forkant, men gode forelesere og hyggelig samvær med arrangører og andre deltakere. Les mer.

Deltagere i Holberprisen i skolen 2014

Holbergprisen i skolen

Skolene som skal delta i Holbergprisen i skolen 2014 er klar. Både gamle og nye skoler deltar. Les mer.

Holbergprisen i skolens lærerstipend

 

Kristin Halvorsen og vinner av lærerstipende 2013 Knut Erik Aarvold fra Elvebakken videregående skole.Holbergprisen i skolen deler ut et lærerstipend på kr 15.000, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever. Rapporten leveres inn sammen med elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury. Les mer.

Holbergprisen i skolen på Forskningsdagene 2013

Vinnerne av Holbergprisen i skolen 2013, Håvard Dingen og Benjamin Aanes fra Bergen Katedralskole, deltok på Forskningsdagene i Bergens arrangement Forskningsdagene UNG fredag 27.september. Les mer.

Bergen Katedralskole vant Holbergprisen i skolen 2013

Kristin Halvorsen, Benjamin Aanes og Håvard Dingen fra Bergen Katedralskole
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen samme med vinnerne av Holbegprisen i skolen 2013: Benjamin Aanes og Håvard Dingen fra Bergen Katedralskole. Foto: Marit Hommedal / Holbergprisen.

Håvard Dingen og Benjamin Aanes fra Bergen katedralskole fikk førsteprisen i 2013 for forskningsprosjektet: "Det Bergenske Dampskibsselskap under andre verdenskrig". Les mer.

Malene Bue – ett år etter deltakelsen i Holbergprisen i skolen

Malene Bue

I 2012 vant sørlandsjenten Malene Bue Holbergprisen i skolen med sitt prosjekt «Min familie under den industrielle revolusjon». Malene har ved hjelp av å nærlese brev skrevet av hennes tipptippoldeforeldre forsket på hvordan familien hennes ble påvirket av industrialiseringen innenfor norsk skipsfart på slutten av 1800-tallet. Les mer.

Retningslinjer for elevrapportene

Rapporten fra forskningsprosjektet kan være en stil, et essay, eller den kan gjøre bruk av andre medier som film og lydopptak (maks 15 minutter). Mer informasjon om retningslinjer for elevrapportene.

Hvordan gjøre prosjektet enda bedre!

Noen enkle grep kan gjøre hele prosjektet mye bedre. Tips til hjelp i gjennomføringen av et prosjekt.

Forskningstips og elevkompendium

Holbergprisen i skolen har et eget hefte som viser vei gjennom et forskningsprosjekt; fra de første ideutkastene til selve rapportskrivningen. Last ned (pdf).

Forskningsprosessen

Les tidligere elevoppgaver

 Å se på tidligere oppgaver er et bra startsted for å få inspirasjon til valg av tema og tips om utforming av problemstillinger og gjennomføring av prosjektene. Les mer.

Tema og problemstillinger 2004-2009

Siden starten har deltagerne i Holbergprisen i skolen forsket på en rekke forskjellige temaer. Se oversikt over problemstillinger og tema i Holbergprisen i skolen