Om Holbergprisen

Om Björn Wittrock

Björn Wittrock er professor i statsvitenskap ved Uppsala Universtetet og leder for Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS). Wittrock er medlem av det Kongelige Svenske Vitenskapsakademiet og Academia Europaea.

Neste: Pratab Bhanu Mehta
×

Om Dame Hazel Genn

Dame Hazel Gillian Genn er professor i jus og dekan ved juridisk fakultet, University College London. Genn er en innflytelsesrik ekspert innenfor sine fagfelt, deriblant rettslig megling/konfliktråd og borgerrettigheter. Hazel Genn har vært medlem av British Academy siden 2002.

Neste: Etan Kohlberg
×

Om Etan Kohlberg

Etan Kohlberg er professor emeritus i islamstudier ved Hebrew Universitetet i Jerusalem. Kohlbergs forskning har vært konsentrert rundt islamsk religiøs tenkning og litteratur i middelalderen, da med et spesielt fokus på sjiaislam. Kohlberg tok sin doktorgrad ved Oxford Universitet, og har undervist ved Hebrew Universitetet siden 1972.

Neste: Björn wittrock
×

Om Mary Jacobus

Mary Jacobus er litteraturviter med spesialfeltene britisk romantikk, spesielt Wordsworth, feministisk litteraturteori og kritikk, psykoanalyse og visuell kultur. Fra 2006 til 2011 var Jacobus leder for Research in the Arts, Social Social Sciences and Humanities (CRASSH) ved Cambridge Universitetet. Hun var tidligere også vært professor ved Cambridge Universitetet og Cornell Universitetet (USA).

Neste: Dame Hazel Genn
×

Om Pratap Bhanu Mehta

Pratap Bhanu Mehta er leder for Center for Policy Research, New Delhi. Mehta har tidligere blant annet vært professor i statsvitenskap ved Harvard University og professor i filosofi og jus ved Jawaharlal Nehru University. Han har også hatt vært rådgiver for den indiske regjeringen og medlem av en rekke offentlige, indiske kommisjoner. Pratab Bahnu Mehna er en aktiv skribent blant annet for Indian Express.

Neste: Mary Jacobus
×

Holbergprisen deles årlig ut for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Holbergprisen tildeles forskere som har gitt et fremragende bidrag, enten innenfor ett av prisens fagområder eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinneren skal på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, kunnskap eller innsikt, ved ny bruk av eksisterende teorier eller ved de metoder som benyttes. Holbergprisen er på 4.5 millioner kroner.

Utvelgelse av prisvinnere

Professorer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og til Nils Klim-prisen. Nominasjonsfrist er 15. juni hvert år. Holbergprisens fagkomite velger først ut en short list basert på de innkomne nominasjonene. Det hentes inn eksterne konsulentuttalelser på shortlistkandidatene. På bakgrunn av disse uttalelsene velger fagkomiteen prisvinner. Styret i Holbergprisen foretar den formelle pristildelingen etter innstilling Holbergprisens og Nils Klim-prisens fagkomiteer.

Holbergprisens fagkomite

 • Mary Jacobus, Professor Emerita, University of Cambridge og Cornell University; tidl. direktør, Centre for Research in the Arts, Humanities, and Social Sciences, Cambridge.
 • Dame Hazel Genn, University College London
 • Etan Kohlberg, Hebrew University of Jerusalem
 • Björn Wittrock, Uppsala Universitetet, Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS)
 • Pratap Bhanu Mehta, President, Centre for Policy Research, New Delhi
 •  

Styret i Holbergprisen

 • Professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen (styreleder)
 • Professor Trude Haugli, Universitet i Tromsø
 • Professor Petter Aaslestad, NTNU
 • Professor Øivind Andersen, Det Norske Videnskaps-Akademi
 • Kjellbjørg Lunde, tidligere utdanningsdirektør Fylkesmannen i Hordaland
Statutter for Holbergprisen

Fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet januar 2004, med endringer senest 10.12.2013. Les mer.