Prisvinnere

2017

Katrine Vellesen Løken

Den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken tildeles Nils Klim-prisen i 2017 for sin forskning på de nordiske velferdsstatene, særlig innenfor områdene arbeids-, helse- og familieøkonomi.

2017

Onora O'Neill

Den britiske filosofen Onora O'Neill tildeles Holbergprisen i 2017 for sitt innflytelsesrike arbeid innen moralsk og politisk filosofi. Hun er særlig kjent for sitt arbeid med Kants tenkning, bioetikk, menneskerettigheter, tillit og kommunikasjonsetikk.

2016

Randaberg vgs.

Vinner av Holbergprisen i skolen 2016 er William Thomas Middelthon fra Randaberg videregående skole.

Kommende arrangementer

torsdag 8. juni 2017
Den offisielle prisutdelingen for Holbergprisen og Nils Klim-prisen.
 Creative Commons CC0 - Jurisprudence
tirsdag 6. juni 2017
Holbergprisen har invitert fem nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen for å delta i ei eksklusiv meisterklasse med årets holbergprisvinnar, Onora O'Neill, om spørsmål knytt til "dømekraft og tolking".

Nyheter Holbergprisen

Holbergprisen ønsker å invitere fem nordiske doktorgradsstipendiater til Bergen for å delta i mesterklasse med årets Holbergprisvinner Onora O'Neill. Temaet for diskusjonen er "Judgement and interpretation". Søknadsfrist den 1. mai.

I forbindelse med utdelingen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen i juni søker vi samfunnsengasjerte studenter som kan tenke seg å hjelpe til i forkant og under Holberguken 2017 (6.-8. juni).

Nyheter Nils Klim-prisen

Den 17. januar møttes Nils Klim-komitéen i Bergen for å drøfte årets kandidater og anbefale en prisvinner.

Holbergprisens styre tar nå imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2018. Aktuelle kandidater er unge nordiske forskere som har utmerket seg innenfor Holbergprisens fagområder: humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Nyheter Holbergprisen i skolen

– Jeg synes det er fantastisk å få møte unge mennesker som har sitt første møte med forskning.

Tale Litleré Bjerknes var blant elevene som vant Holbergprisen i skolen 2006, for “Ungdom og skolematvaner”. I dag er hun forsker ved Kavli-instituttet.