Prisvinnere

2015

Rosenvilde vgs

Vinner av Holbergprisen i skolen 2015 er Iben Aarbakke, fra Rosenvilde videregående skole.

2015

Marina Warner

Holbergprisen 2015 går til den britiske kulturhistorikeren, mytologen og forfatteren Marina Warner.

2015

Rebecca Adler-Nissen

Nils Klim-prisen 2015 går til den danske statsviteren Rebecca Adler-Nissen.

Siste om Holbergprisen

Med årets prisvinner Marina Warner i spissen tok årets Holbergsymposium opp ulike sider av myter, hjemløshet og ordenes kraft.

I en høytidelig seremoni i Håkonshallen i Bergen mottok i dag eventyrforsker, forfatter og historiker Marina Warner sin pris fra H.K.H. Kronprins Haakon.

Siste om Nils Klim-prisen

Holberguken ble sparket i gang på Litteraturhuset i Bergen mandag den 8.juni. Nils Klimvinner Rebecca Adler-Nissen har et høyaktuelt forskningstema. Etter 60 år med integrasjon i EU, står det historiske prosjektet i fare.

Årets Nils Klim-prisvinner er EU-ekspert og universitetslektor ved Københavns Universitet. Vi har spurt Rebecca Adler-Nissen om hennes forskning og tanker om samfunnsvitenskapenes betydning i samtiden.

Siste om Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i videregående skole innenfor humaniora, rettslære og samfunnsfagene. Påmeldingsfristen til Holbergprisen i skolen 2016 er 1. oktober 2015.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde i dag vinneren av Holbergprisen i skolen, som har forsket på kodeveksling i flerspråklige miljøer.